Jan De Winter

Jan De Winter

Jan De Winter behaalde op 9 juli 1999 de graad van licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven.

Sinds oktober 1999 is hij advocaat ingeschreven te Gent. Hij was eerst stagiair, dan medewerker en vanaf 2004 vennoot in de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten.

In augustus 2012 vervoegde hij Van Hende & Partners als nieuwe vennoot.

Op het kantoor houdt hij zich vooral bezig met strafrecht en personen- en familierecht. Daarnaast heeft mr. De Winter een bijzondere interesse voor het jeugdrecht, zowel het jeugdstrafrecht als de jeugdbescherming.

Jan De Winter was lid van de werkgroep rechtspraak van het Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten (T.J.K.). Hij is lid van de commissie Wetgeving – Strafrecht bij de Orde van Vlaamse Balies. Hij werd zopas lid van de Federale Overlegstructuur Internering van de FOD Justitie.

Van 2007 tot 2011 was Jan De Winter bestuurslid van de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent.
Hij hield de Openingsrede tijdens de Plechtige Openingsvergadering van het gerechtelijk jaar 2011-2012 van de balie van Gent, met als titel “Het Slot en de Sleutel – over de problematiek van de internering”.

Tenslotte is Jan De Winter bestuurder van de instelling voor bijzondere jeugdzorg Sint-Jan-Baptist te Gent en van het Koninklijk Knapen- en Mannenkoor Schola Cantorum Cantate Domino van het Sint-Maarteninstituut te Aalst.