Filip Van Hende

Filip Van Hende

Filip Van Hende

Na de latijn-griekse humaniora startte Filip Van Hende de rechtenstudie aan de Universiteit te Gent in 1969. Hij sloot zich aan bij de oprichters van de wetswinkel. Het begrijpelijk en toegankelijk maken van het recht was het doel en resulteerde in zijn eedaflegging aan de Gentse balie in 1974.

Na zijn stage begon hij met vier gelijkgezinden een praktijk aan de Baliestraat, waar het kantoor nog steeds gevestigd is. Strafrecht, familierecht en medisch recht zijn de voorkeurmateries, maar vooral in het strafrecht kreeg hij enige faam, vooral door de thans reeds zestig Assisenzaken waarin hij optrad.

Ondertussen werkte hij mee aan de Vzw. De Sleutel, het ABC, thans Eclips, het CAT en werd hij co-auteur van de boeken “Mijn kind en drugs” ( Houtekiet ) en “Wet en duiding drugwetgeving” (Larcier ) waaruit zijn speciale betrokkenheid bij de verslaafde blijkt.
In een tweetal TV programma’s trachtte hij voor een groter publiek de wet en de toepassing ervan toe te lichten. Zijn engagement kon hij verder uitbouwen toen hij gedurende zes jaar Ocmw voorzitter werd en negen jaar gemeenteraadslid.