Diensten

Het kantoor richt zich hoofdzakelijk op drie belangrijke rechtstakken :

  • strafrecht
  • familierecht
  • burgerlijk en handelsrecht

In het strafrecht komen zowel het gemeen recht als de bijzondere wetgeving aan bod : financieel strafrecht, sociaal- en milieustrafrecht. Meer speciaal is er veel expertise in drugwetgeving en assisenzaken (zware criminaliteit).

Bij familierecht gaat het hoofdzakelijk over jeugdrecht, echtscheidingsrecht en bemiddeling.

Voor burgerlijk recht komen in aanmerking : aansprakelijkheid, verbintenissen, huurwetgeving, medisch recht enz.

Tenslotte verzorgt het kantoor ook de inning van facturen en handelsgeschillen.

Voor andere rechtstakken (sociaal recht, administratief recht, fiscaal recht, enz.) wordt bij de consultatie samen met de cliënt gezocht naar een externe specialist waarmee het kantoor nauw samenwerkt.

***

Vanaf 1 januari 2012 heeft een persoon die van zijn vrijheid wordt beroofd, de mogelijkheid om voorafgaandelijk aan het verhoor, een gesprek te hebben met zijn advocaat naar keuze en dit gedurende 30 minuten. Hiervoor is een piketdienst opgericht door de Orde der Advocaten. Het kantoor maakt deel uit van deze piketdienst maar uiteraard kan men ook onmiddellijk zijn eigen advocaat vragen voor bijstand. Alle verbalisanten, Procureur des Konings en onderzoeksrechters beschikken over het speciale GSM-nummer waarop de kantoorverantwoordelijke bereikbaar is. Die speelt de oproep dan door naar de gevraagde advocaat.

Mensen die een uitnodiging krijgen voor een verhoor – en dus niet van hun vrijheid zijn beroofd – worden in die uitnodiging steeds verwittigd dat men ervan uit gaat dat men voorafgaandelijk met de advocaat overlegt. De uitnodiging moet dan ook de reden van het verhoor bevatten.

***

De advocaten van dit kantoor zijn allen aangesloten bij de Orde der Advocaten te Gent.

Zij zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd via een collectieve polis bij Ethias (3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 73) onder de volgende modaliteiten. Waarborg: 1.250.000 euro per advocaat per schadegeval. Vrijstelling: 20% van het schadebedrag met een minimum van 250 euro en een maximum van 1.250 euro. Vrijstelling indien de oorzaak van een schadegeval te vinden is in het overschrijden van de termijnen: 20% van het schadebedrag met een minimum van 500 euro en een maximum van 2.500 euro.