Geschiedenis

Filip Van Hende en Mark Rummens, werden respectievelijk in 1974 en in 1975 licentiaat rechten, gingen meteen aan de balie en zijn sindsdien voltijds advocaat gebleven.

Aan de Gentse rechtsfaculteit waren zij sterk geëngageerd, medestichters van de socio-juridische werkgroep, in wiens schoot in 1972 de eerste wetswinkel in België tot stand kwam. Met een aantal medestanders kozen ze er voor in dezelfde geest aan de balie te gaan en een advocatenkollektief op te starten. Een pand aan de Baliestraat 30 te Gent (de straatnaam is algeheel toevallig) kon gehuurd worden zodat in 1975 een kantoor met vijf jonge, enthousiaste en sociaal geëngageerde advocaten van start kon gaan.

Van het oorspronkelijk team kozen er drie een weg buiten de balie, zodat het kantoor eind 1978 nog uit twee advocaten bestond. Zo ontstond naadloos de associatie Van Hende & Rummens. Mede door het correct behandelen van kleine dossiers werd gestaag een eigen cliënteel opgebouwd, zodat reeds in 1979 een eerste advocaat-medewerker het kantoor vervoegde, in 1980 gevolgd door een eerste (deeltijdse) administratieve kracht.

Vanaf 1987 konden stagiairs aangeworven worden. Deze konden nadien een mooie carrière in de magistratuur of aan de balie uitbouwen.

Het kantoorgebouw werd in 1985 aangekocht en opgefrist. In 1994 kon het belendend huis nr. 28 aangekocht en gerenoveerd worden. Het oude pand werd gedeeltelijk verhuurd (vandaar dat het huisnummer van het kantoor wijzigde), maar door verdere uitbreiding werd in 2001 huis nr. 30 opnieuw volledig in gebruik genomen en zijn de twee panden geïntegreerd tot één geheel.

Met ingang van 1 januari 2006 werd de aloude associatie uitgebreid met Serge Defrenne (medewerker sinds 1999) en Mieke Devynck (medewerker sinds 2003), zodat sindsdien het kantoor gekend is als Van Hende & Partners.

Mieke Devynck vestigde zich aanvang 2010 aan de balie Brugge. In juli 2012 verlieten vennoot Serge Defrenne en medewerkster Véronique De Coster het kantoor, maar  de maand daarop vervoegde Jan De Winter als vennoot het kantoor, zodat het nu bestaat uit drie vennoten, vier medewerkers en drie administratieve krachten.